€ 548 voor Aids Fonds
Bij 'Engelen in Amsterdam' is gecollecteerd voor het Aids Fonds. Zij berichten nu: "De opbrengst is geteld: Jullie hebben het prachtige bedrag van € 548,- opgehaald! Wat een mooie opbrengst. Wil je jullie hele team hiervoor hartelijk bedanken?" En wij van Troost bedanken jullie, ons publiek!